Ας μην ξεχάσουμε και τον δικό μας, τον προσωπικό μας Άγγελο...


Σήμερα που η Εκκλησία μας τιμά τους Ταξιάρχες…

ας μην ξεχάσουμε και τον δικό μας, τον προσωπικό μας Άγγελο που έχει «χρεωθεί» να μας προσέχει σε αυτή τη ζωή. 

Με αυτή την ευκαιρία ας προσπαθήσουμε να μην τον λυπήσουμε και ας βάλουμε από σήμερα μια αρχή: Να βάζουμε τα δυνατά μας ούτως ώστε να τον στεναχωρούμε κάθε ημέρα και λιγότερο. Με τον τρόπο αυτό θα τον «διευκολύνουμε» όταν θα έρθει η ώρα να μας υπερασπιστεί με περισσότερα «επιχειρήματα» ενώπιον του Θεού.

Και κάτι τελευταίο… να μην ξεχνάμε να μιλάμε μαζί του κάθε φορά που διαβάζουμε είτε το Απόδειπνο, είτε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, αλλά και γενικά με τα παρακάτω όμορφα λόγια:

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μή εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου. Μή δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μή εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος. Αμήν.

Απόδοση:
Άγιε Άγγελε, εσύ που βρίσκεσαι πολύ κοντά και βλέπεις την άθλια ψυχή και την ταλαίπωρη ζωή μου, σε παρακαλώ να μη με εγκαταλείπεις, επειδή είμαι αμαρτωλός, ούτε ν' απομακρυνθείς από μένα, επειδή δεν συγκρατώ τον εαυτό μου. Σε παρακαλώ μην επιτρέψεις στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει σε μένα και να τυραννήσει το θνητό μου σώμα. Kράτησε με απ' το κουρασμένο μου χέρι και οδήγησε με στην οδό της σωτηρίας. Nαι, Άγιε Άγγελε του θεού, εσύ που φυλάς και σκεπάζεις την άθλια ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσε με για όλα όσα σε λύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου και αν κάποια αμαρτία έκανα σήμερα. Σκέπασε με κατά τη νύχτα αυτή και προστάτεψε με από κάθε προσβολή του εχθρού, για να μη στενοχωρήσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Kαι πρέσβευε για μένα στον Kύριο να με στηρίζει, ώστε να Tον σέβομαι πάντοτε και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγάπης Tου. Aμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου