Διδαχές Αγ.Νεκταρίου!


Ο δρόμος της ευτυχίας!

Πρώτο μέρος.

Τίποτε δὲν ειναι μεγαλύτερο από την καθαρὴ καρδιά, γιατί μία τέτοια καρδιὰ γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο απο το θρόνο του Θεού; 

Ασφαλώς τίποτε. Λέει ο Θεὸς γι’ αυτούς που έχουν καθαρὴ καρδιά:

«Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαὸς» (Β’ Κορ. 6,16).

Ποιοὶ λοιπὸν ειναι ευτυχέστεροι απ’ αυτούς τοὺς ανθρώπους; 

Και από ποιὸ αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι; 

Δεν βρίσκονται ολα τ’ αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους;

Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτε, στ’ αλήθεια, τίποτε! 

Γιατί έχουν στην καρδιὰ τους τὸ μεγαλύτερο αγαθό: 

Έχουν τον  ίδιο το Θεό!

Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριὰ από  τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ηδονές καὶ σ’ όλες τις χλιδές και ματαιότητες,που στο βάθος κρύβουν μόνο πίκρα! 

Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω απο τὴν καρδιά μας, μοιάζει με οικοδομή ποὺ χτίζεται σε έδαφος που σαλεύεται απο συνεχείς σεισμούς. 

Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θὰ σωριαστεί στη γη.

Συνεχίζεται…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου