Και η φύση μαρτυρεί το «Γεγονός» ο σπόρος για να βλαστήσει «θάβεται»-Χαίρεται λαοί εκ τάφου Ανέτειλε η Ζωή!

Χαίρεται λαοί εκ του Τάφου ανέτειλε η συγνώμη!!

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, ο Σωτήρ του κόσμου και επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας…

-Χαίρεται λαοί και αγαλλιάσθε!!!

Χαίρονται  οι Άγγελοι με την ανάστασή Του!

Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή παντού βασιλεύει!

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Αληθώς Θεού Υιός ήν Ούτος!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου