Η Αγία Αικατερίνη και η γνωριμία της με τον Ιησού Χριστό!


Η Αγία Αικατερίνη και η γνωριμία της  με τον Ιησού Χριστό!

(Τι σημαίνει το δακτυλίδι της Αγίας)

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μαρτύρησε κατά το έτος (305-313). 

Ήταν κόρη του ηγεμόνος της Αλεξανδρείας.Φημισμένη για το κάλλος της και τη σοφία.

Πολλοί νεαροί άρχοντες της συγκλήτου την ζήτησαν σε γάμο ,αλλά η Αικατερίνη αγαπούσε την παρθενία και απέφευγε τις προτάσεις. Η παράδοση αναφέρει το εξής περιστατικό: Όταν άρχισαν να την ενοχλούν συστηματικά τους είπε:

Βρήτε ένα νέο να μου μοιάζη στα χαρίσματα που ομολογείτε, ότι ξεπερνώ τις άλλες νέες και τότε να τον κάνω σύζυγό μου, γιατί δεν καταδέχομαι να πάρω κατώτερό μου.

Εγνώριζαν όλοι, ότι ήταν αδύνατο να βρεθή τέτοιος νεαρός και πλούσιος και σοφός!

Η μητέρα της είχε πνευματικό ένα άγιο άνθρωπο έξω από την πόλι. Πήρε, λοιπόν, την Αικατερίνη και πήγαν να τον συμβουλευθούν. Ο ασκητής άκουσε τα φρόνημα λόγια της και σκέφθηκε να την ελκύση στην πίστι του Χριστού. Της είπε λοιπόν: Γνωρίζω έναν θαυμάσιο άνθρωπο, που σε υπερβαίνει σ' όλα τα χαρίσματα και σ' άλλα αναρίθμητα. Η ωραιότητά του νικά στη λάμψη τον ήλιο, η σοφία του κυβερνά όλα τα όντα, ο πλούτος του διαμοιράζεται σ' όλο τον κόσμο και δεν λιγοστεύει ποτέ, η ευγένειά του είναι ασύλληπτη και ακατανίκητη.

Η κόρη νόμισε, ότι πρόκειται για επίγειο άρχοντα και ρωτούσε αν αυτά τα χαρίσματα ήταν αληθινά. Ρώτησε λοιπόν: 

Τίνος είναι γιός;

Αυτός δεν έχει πατέρα στη γη, αλλά γεννήθηκε υπερφυσικά από μια Υπεραγία Παρθένο, που αξιώθηκε για την αγιότητά της να μείνη αθάνατη στην ψυχή και στο σώμα.

Είναι δυνατό να δω αυτόν τον νέο για τον οποίο διηγείσαι τόσα θαυμαστά;

Αν κάμης ό,τι σου πω, θα αξιωθής να δης το πρόσωπό του.

-Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό και σεβάσμιο, πιστεύω ότι δεν μου λες ψέματα. Είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι μου πης.

Τότε ο ασκητής της έδωσε μιά εικόνα της Παναγίας, που κρατούσε το θείο Βρέφος και της λέει: Αυτή είναι η αειπάρθενος Μητέρα Εκείνου. Πάρε την και αφού κλείσης την πόρτα του δωματίου σου κάμε ολονύκτια προσευχή και παρακάλεσε αυτήν, που ονομάζεται Μαρία, να σου δείξη τον Υιόν της. Ελπίζω, ότι αν παρακαλέσης με πίστι, θα σε ακούση.

Πήρε η Αικατερίνη την εικόνα και όλη τη νύκτα κλεισμένη στο δωμάτιο της προσευχόταν, όπως της είπε ο γέροντας. Από τον κόπο κοιμήθηκε και βλέπει σε όραμα την Παναγία με το θείο Βρέφος. Αλλά είχε στραμμένο το πρόσωπό του προς τη Μητέρα του, έτσι η κόρη έβλεπε τα νώτα του, επιθυμώντας να δη από μπροστά πήγε προς το άλλο μέρος, αλλά ο Χριστός έστρεφε πάλι το πρόσωπό του. Τούτο έγινε τρεις φορές. Τότε άκουσε την Παναγία να λέη:

Κύτταξε, παιδί μου, τη δούλη σου Αικατερίνη, πόσο είναι ωραία και καλή.

Το βρέφος αποκρίθηκε: 

-Είναι σκοτεινή και άσχημη, τόσο που δεν μπορώ να την δω καθόλου.

-Δεν είναι πάνσοφη παραπάνω από όλους τους ρήτορες, πλούσια και ευγενής;

-Μητέρα μου, είναι αμαθής και και αγράμματη και όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάστασι,δεν πρέπει να δει το πρόσωπο.

Σε παρακαλώ, παιδί μου, μην περιφρονήσεις το πλάσμα σου, αλλά να την νουθετήσεις και  να την οδηγήσεις  να απολαύσει  τη δόξα σου να δη και το πρόσωπό σου, αυτό που επιθυμούν να βλέπουν και οι Άγγελοι του Θεού.

-Ας πάει  στο γέροντα, που της έδωσε την εικόνα και να κάνει  ό,τι θα την συμβουλεύσει  και τότε θα με δει.

Την άλλη μέρα πρωί-πρωί με θεραπαινίδες της πήγε στο κελλί του γέροντα. Με δάκρυα του διηγήθηκε το όραμα και του ζήτησε τη συμβουλή του. Ο όσιος την κατήχησε και αμέσως την βάπτισε χριστιανή.

Όταν γύρισε στα ανάκτορα,προσευχόταν σχεδόν όλη την νύχτα,όταν την πήρε για λίγο ο ύπνος είδε σε οπτασία πάλι την Παρθένο με το βρέφος, που κοίτταζε την Αικατερίνη, με πολύ ιλαρότητα. Στην ερώτηση της Θεομήτορος αν ήταν τώρα αρεστή η κόρη, ο Δεσπότης απάντησε:

Τώρα έγινε ένδοξη και πανέμορφη η άσχημη και σκοτεινή.

Η πτωχή έγινε πλούσια.

Η άσοφη έγινε πάνσοφη.

Η καταφρονεμένη και άσημη έγινε ευγενής και ένδοξη. 

Είναι στολισμένη με τέτοια χαρίσματα, ώστε επιθυμώ να τη μνηστευθώ για νύφη μου άφθορη.

-Δεν είμαι άξια, Υπερένδοξε Δέσποτα, να βλέπω τη βασιλεία σου, απάντησε η νέα ,αλλά αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου.

Η Θεοτόκος τότε πήρε το δεξί χέρι της κόρης και της είπε:

-Δώσε της, παιδί μου, δακτυλίδι σαν αρραβώνα, για να την αξιώςεις της βασιλείας σου.

Τότε ο Κύριος της έδωσε ένα ωραίο δακτυλίδι λέγοντας:

Σήμερα σε παίρνω για νύφη μου αιώνια και άφθορη. Να φυλάξης αυτή τη συμφωνία. Να μην πάρης άλλον νυμφίο στη γη. Από τη στιγμή εκείνη ελκύσθηκε η Αικατερίνη από τον Ουράνιο Νυμφίο και αιχμαλωτίσθηκε η καρδιά της από τον θείο έρωτα του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου