ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ


 


Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς συμφορά μεγαλύτερη από αυτή που έπαθε το έθνος μας, όταν υποδουλώθηκε στους Τούρκους.

Οι Τούρκοι έσπερναν την καταστροφή στο πέρασμά τους, χωρίς να αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στο σκλαβωμένο γένος.
Τα δεινοπαθήματα του υπόδουλου ελληνισμού ήταν πολλά και φρικτά.
Σφαγές, αιχμαλωσίες, εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, βασανιστήρια, ταπεινώσεις, εξευτελισμοί, βιαιότητες,  βαριοί φόροι, αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων, αναγκαστική μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών στο εξωτερικό ή σε φτωχικά, άγονα και ορεινά μέρη.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαρτυρεί:
<<Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν,
     διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς
    ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα
    ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε.>>
    Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα
                                                                  ***
<<Στρέψατε τοὺς ὀφθαλμούς σας, ὦ συμπατριῶται! καὶ ἴδετε τὴν ἐλεεινήν μας
 
   κατάστασιν· ἴδετε ἐδῶ τοὺς ναοὺς καπατημένους· ἐκεῖ τὰ τέκνα μας
  
 ἁρπαζόμενα, υπό τῶν βαρβάρων τυράννων μας· τοὺς οἴκους μας
  
  γεγυμνωμένους· τοὺς ἀγρούς μας λεηλατισμένους καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλεεινὰ
  
 ἀνδράποδα.>>
    Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη
                                                         ***

Παρά τη φρικτή καταπίεση, οι υπόδουλοι Έλληνες διατήρησαν τη συνείδηση ότι είναι έθνος ξεχωριστό απ’ τους κατακτητές Τούρκους,
αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν, με τη βοήθεια της Εκκλησίας, τρία
βασικά στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας: τη θρησκεία, τη γλώσσα και την παράδοση.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να υποταχτούν στη μοίρα του σκλάβου.
Τα ελληνόπουλα μάθαιναν τα ελληνικά γράμματα, την πίστη μας, την ιστορία της πατρίδας μας, μέσα στα κρυφά σχολειά.
Φωτισμένοι δάσκαλοι του γένους, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,
περιόδευαν στα χωριά, δυναμώνοντας την πίστη πως πλησιάζει η μέρα
της λευτεριάς.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Κι η λευτεριά ήλθε!
Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά.
Οι Έλληνες πατούν γη ελεύθερη, αλλά ποτισμένη με το αίμα χιλιάδων ηρώων, που θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδας.

Γιατί, όμως, αγωνίστηκαν οι Έλληνες;

Ποια ήταν η αιτία του ξεσηκωμού;

Ας μας απαντήσουν οι ίδιοι οι αγωνιστές της Επανάστασης του ’21.
===========================================================

«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ' όσαις γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος. Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήση τον ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ' ως σκλάβους».

Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, Καταγραφή Γ. Τερτσέτη, επιμέλεια Τάσος Βουρνάς, Αθήνα, 1983, σ. 178.
--------------------------------------------------------------------

<<Η Πατρίς μας κινδυνεύει. Να κινηθούν όσοι βαστούν άρματα
     και πιστεύουν Χριστό και αγαπούν την πατρίδα.>>
     Κολοκοτρώνης, Διήγησης συμβάντων

--------------------------------------------------------------------

<<Όταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα
     ὑπὲρ πατρίδος.>>
      Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα
------------------------------------------------------------------------------------------------
<<Ο Θεός ευσπλαχνιστείς απεφάσισε να μας δώσει την ελευθερίαν.
     Δια τον Σταυρόν και την Ελευθερία αποθνήσκομεν.
    ‘Οθεν, όποιος αγαπά την πίστιν και την πατρίδα, ας δράξη τα όπλα
     και ας έρθει μαζί μου>>.

     Αθανάσιος Διάκος – Χρ. Περραιβού, Απομνημονεύματα πολεμικά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<Ο Θεός είναι δίκαιος. Νίκη ή θάνατος υπέρ πίστεως και πατρίδος>>.
<<Σας ανοίγεται στάδιον λαμπρόν, ο υπέρ της Πατρίδος και της Πίστεως
     ιερός αγών>>.
<< Η Ελλάς άπασα επίασε τα όπλα, ενατενίζουσα εις το μόνον
      νικητήριον όπλον  των Ορθοδόξων , τον τίμιον και ζωοποιόν
      Σταυρόν>>.
       Αλέξανδρος Υψηλάντης, Προκήρυξις
------------------------------------------------------------------------------------------------

<<Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους
     έθνη δεν υπάρχουν>>.
<<Γλυκύτερον πράμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία>>.
<<Να ιδούνε όλοι οι Έλληνες ν΄αγωνίζονται δια την πατρίδα τους,
     δια την θρησκεία τους>>.
<<Τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία
     και  πατρίδα>>.
      Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα
------------------------------------------------------------------------------------------------

<<Μη φανήτε ανάξιοι της ελευθερίας σας.
     Ο πόλεμος γίνεται δια την  πίστιν και την  πατρίδα>>.
      Προκήρυξη τον τριών ναυτικών νησιών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών.
------------------------------------------------------------------------------------------------

<<Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού…….
     Αι σημαίαι ημών φέρουσι ένα σταυρόν και ένα στέφανο εκ δάφνης.
     Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς! Ιδού το έμβλημα ημών>>.
      Κίτσος Τζαβέλας – Οπλαρχηγός
------------------------------------------------------------------------------------------------

<<Έλληνες! Ας δείξωμεν και πάλιν, ότι είμεθα χριστιανοί.
     Ότι είμεθα Έλληνες και ότι, με τον Σταυρόν εμπρός και με τα όπλα
     εις τας χείρας, προτιμώμεν να καταβώμεν εις τους τάφους χριστιανοί
     και ελεύθεροι, παρά να ζήσωμεν σκλάβοι, χωρίς θρησκείαν, χωρίς
     πατρίδα, χωρίς τιμήν>>. 
     Ο πρόεδρος της Γ’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στη διακήρυξή του
     προς τους Έλληνες
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Το Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος ψηφίζεται απ΄ την
  Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα το 1827 και αρχή έχει την πίστη
  στο Θεό:
<<Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος>>.
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μας δείχνουν το δρόμο. Οι αξίες και τα ιδανικά τους μας εμπνέουν και μας καλούν να
τα ζήσουμε, να τα καλλιεργήσουμε και να τα υπερασπιστούμε.

Δοξάζουμε τον Θεό και τιμούμε τους ήρωες του ’21.

Ζήτω η Ελευθερία!

Ζήτω το αθάνατο  ’21!

Ζήτω η Ελλάδα!


Μανόλης Καλλίγερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου