... οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου