Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου·
έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε.

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής·
ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον,
αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου