Μητροπολίτης Πειραιώς: Τὸ δύσκολο παρὸν θά γίνει εὐκολότερο ἄν ἀπὸ σήμερα ἀρχίζει νὰ ἑτοιμάζεται ἕνα καλύτερο καί πιό ἐλπιδοφόρο μέλλον


Ακολουθεί το μήνυμα του Σεβ. Μητρ. Πειραιώς κ.Σεραφείμ για την Έναρξη της νέας Ιεραποστολικής περιόδου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάποιος εἶπε: «Ἀναζητῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ δὲν τὸν βρίσκω, παρὰ μονάχα ὅταν συναντῶ τὸν Χριστό μου καὶ τοὺς συνανθρώπους μου». Ἡ ὁλοκλήρωση κάθε ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ σχέση του μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς του. Ἡ αὐτονόμηση καὶ ἡ μοναξιὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτία. Ζώντας τὴν συντροφικότητα σὰν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὅλα μεταμορφώνονται ἐντός σας καὶ γύρω σας.

Μία τέτοια πολύτιμη εὐκαιρία συνάντησης καὶ συντροφιᾶς ἀποτελοῦν οἱ Κατηχητικὲς συναντήσεις
καὶ οἱ συναντήσεις τῶν Ἐνοριακῶν Συντροφιῶν Γυμνασίου καὶ Λυκείου στὶς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε ἀφουγκράζεται μὲ προσοχὴ καὶ σοβαρότητα τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων ἀνθρώπων. Ἐκεῖ μὲ ὑπευθυνότητα συζητοῦνται οἱ ἀναζητήσεις σας. Τροφοδοτεῖσθε πνευματικὰ μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Καλλιεργεῖσθε, βελτιώνεσθε καὶ γίνεσθε δῶρο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία. Στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα θὰ συνειδητοποιήσετε καλύτερα τὶς βαθύτερες καὶ μόνιμες πνευματικὲς ἀνάγκες σας καὶ θὰ ἀνακαλύψετε τὶς ζωογόνες πηγὲς ποὺ θὰ σᾶς τροφοδοτοῦν διὰ βίου. Θὰ διδαχθεῖτε νὰ διακρίνετε τὴν ἀλήθεια καὶ τὰ πραγματικά σας ἐνδιαφέροντα. Θὰ βιώσετε τὴν ὑγιῆ κοινωνικότητα, τὴν συνεργασία, τὴν συναδέλφωση καὶ τὴν ἀπροϋπόθετη καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲ δημιουργήθηκε γιὰ νὰ εἶναι ἔρημος καὶ κενὸς ἀλλὰ ἀποκτᾶ προορισμὸ καὶ πληροῦται στὴν σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο. Ἀδράξτε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία ποὺ σᾶς παρέχει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μὲ προθυμία ἀνταποκριθεῖτε στὴν πρόσκληση αὐτή. Ὁ Κύριος μας νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ πληροῖ τήν ζωή σας.

Στούς νέους καιρούς ποὺ ἔρχονται τί θὰ κρατήσουμε νὰ μετρήσουμε τὸ σωστὸ καὶ τὸ λάθος; Σὲ τὶ θεμέλια θὰ στηριχθεῖ ἡ ζωὴ ἀπὸ πού θὰ ἀντληθεῖ τὸ νόημὰ της, θά τὴν ἀφήσουμα νά ζυγίζεται μόνο από τήν προσδοκία τοῦ κέρδους; Τί θά τῆς ξαναδώσει τή χαρά καί τήν γαλήνη τώρα ποὺ ἡ κατανάλωση δὲν μπορεῖ νὰ κρύβει τὰ ἐρωτήματα καὶ τὶς ἀγωνίες καὶ τὶ μπορεῖ νὰ γίνει τώρα ποὺ οἱ ἀναγκες ἔχουν γίνει ἐπιτακτικές καί ἀπαιτοῦνται ἄμεσες λύσεις;

Ἡ ἀπάντηση μᾶς δίνεται γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὸ πολίτευμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀποτελοῦν τὸ μοναδικὸ ρεαλιστικὸ ὅραμα τῆς ἀνθρωπότητος. Μέσα στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τούς μεταβάλλει σὲ ἔνθεους διακόνους μιᾶς νέας κοινωνίας καί μιᾶς νέας ζωῆς.

Τὸ δύσκολο παρὸν λοιπόν θά γίνει εὐκολότερο ἄν ἀπὸ σήμερα ἀρχίζει νὰ ἑτοιμάζετει ἕνα καλύτερο καί πιό ἐλπιδοφόρο μέλλον. Αὐτὸ τὸ μέλλον τὸ βλέπουμε στὰ μάτια σας ποὺ διψοῦν γιά ἀλήθεια, ἐνίσχυση καί ζωντανὸ παράδειγμα. Σᾶς καλωσορίζω στὴν νέα κατηχητική χρονιά καί δοξάζω τὸν Πανάγιο Θεό γιά τὴν μεγάλη του εὐλογία νὰ σᾶς χαρίζει στὴν Ἐκκλησία του.


Μέ ὅλη μου τὴν πατρική ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου