Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιώς

Μπούρμπαχη 24, 185 43 Πειραιάς,
210 42 03 990,
agiasofiapeiraios@yahoo.gr

Εορτολόγιο

Simply Dummy Text

Archive

Latest video-course

1-tag:Videos-800px-video

Campus

4-tag:Campus-500px-mosaic

About

This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.

Testimonials

3-tag:Testimonials-250px-testimonial

Header Background

Header Background
Header Background Image. Ideal width 1600px with.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Logo

Logo
Logo Image. Ideal width 300px.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Contact Info

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting has been the industry's.

My Recent Works

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Ads block

Banner 728x90px

Courses

6-latest-350px-course

Section Background

Section Background

Search This Blog

ABOUT

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

Φόρμα επικοινωνίας

Janie Doe

Janie Doe

UI Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Richard Roe

Richard Roe

UX Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Social Media Marketing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Branding And Identity

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Something about me

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Στιγμές Ενοριακής Ζωής

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

SEARCH

Popular

SEARCH

Από το Blogger.

Ad Code

Responsive Advertisement

Slider

5/random/slider

Labels

Advertisement

Main Ad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

About

Facebook

BTemplates.com

Comments

Recent Posts

Ad Home

Comments

Featured Posts

Recent Posts

Recent in Sports

Header Ads

Gallery

Top reviews

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

20.000+ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ1.000+ Appartments

Search : Homes, Penthouse, Farmhouse etc.

Αναζήτηση

[recent]

About Me

Today's Highlights

Fun & Fashion

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Blogger news

test gia ok

test gia ok

International

Melisa Edwards

Melisa Edwards

Food Critic

Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software.

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

Ο Κύριος περιπατεί πάνω στη θάλασσα (Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Θ' Ματθαίου, 22/08/2021)


 


Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Θ' Ματθαίου, 22/08/2021

Ματθ. ιδ´ 22 - 34

Ο Κύριος περιπατεί πάνω στη θάλασσα

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα· 29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. 31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; 32 καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

22 Αμέσως μετά, ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές Του να μπουν στο πλοίο και να πάνε να Τον περιμένουν στην απέναντι παραλία, μέχρι που να πείσει τον κόσμο να πάνε στα σπίτια τους!

23 Μετά από αυτό, ο Ιησούς υπέδειξε στον κόσμο να αρχίσει να φεύγει. Αντίθετα ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό μόνος Του. Να προσευχηθεί. Η νύχτα προχώρησε. Και αυτός ήταν μόνος Του, εκεί στο βουνό. 24 Αντίθετα το πλοίο με τους μαθητές Του βρισκόταν στη μέση της θάλασσας χιλιόμετρα μακριά από την ξηρά. Και βασανιζόταν από τα κύματα. Γιατί ευρήκε αντίθετο άνεμο. 25 Μα, όταν πια κόντευε να ξημερώσει, ξεκίνησε ο Ιησούς να πάει να τους βρει, περιπατώντας επάνω στα νερά στη θάλασσα. 26 Και οι μαθητές Του Τον είδαν να περιπατεί επάνω στη θάλασσα. Και εταράχθηκαν. Γιατί νόμισαν πως ήταν κάποιο δαιμονικό όραμα. Και από το φόβο τους έβαλαν τη φωνή! 27 Μα αμέσως ο Ιησούς τους είπε:

-Θάρρος! Μη φοβάστε! Εγώ είμαι! 

28 Του είπε ο Πέτρος:

-Κύριε, αν είσαι Συ, πες και σε μένα να έλθω σε Σένα βαδίζοντας επάνω στο νερό! 

29 Του είπε:

- Έλα.

Έτσι ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και άρχισε να περιπατεί επάνω στο νερό, για να πάει στον Ιησού. 30 Μα κάποια στιγμή εθεώρησε τον άνεμο πολύ δυνατό. Και άρχισε να βυθίζεται! Και τότε έβαλε τη φωνή:

- Κύριε, σώσε με!

31 Αυτοστιγμεί ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Και του είπε:

- Ολιγόπιστε! Γιατί εδίστασες;

32 Και μόλις εμπήκαν και αυτοί στο πλοίο, αμέσως εκόπασε ο άνεμος. 33 Και εκείνοι, που ήσαν στο πλοίο επήγαν και Τον επροσκύνησαν, λέγοντας:

- Πραγματικά, είσαι Υιός του Θεού.

34 Και αφού επέρασαν τη θάλασσα επήγαν στην περιοχή της Γεννησαρέτ.

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου