Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιώς

Μπούρμπαχη 24, 185 43 Πειραιάς,
210 42 03 990,
agiasofiapeiraios@yahoo.gr

Εορτολόγιο

Simply Dummy Text

Archive

Latest video-course

1-tag:Videos-800px-video

Campus

4-tag:Campus-500px-mosaic

About

This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.

Testimonials

3-tag:Testimonials-250px-testimonial

Header Background

Header Background
Header Background Image. Ideal width 1600px with.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Logo

Logo
Logo Image. Ideal width 300px.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Contact Info

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting has been the industry's.

My Recent Works

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Ads block

Banner 728x90px

Courses

6-latest-350px-course

Section Background

Section Background

Search This Blog

ABOUT

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

Φόρμα επικοινωνίας

Janie Doe

Janie Doe

UI Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Richard Roe

Richard Roe

UX Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Social Media Marketing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Branding And Identity

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Something about me

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Στιγμές Ενοριακής Ζωής

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

SEARCH

Popular

SEARCH

Από το Blogger.

Ad Code

Responsive Advertisement

Slider

5/random/slider

Labels

Advertisement

Main Ad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

About

Facebook

BTemplates.com

Comments

Recent Posts

Ad Home

Comments

Featured Posts

Recent Posts

Recent in Sports

Header Ads

Gallery

Top reviews

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

20.000+ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ1.000+ Appartments

Search : Homes, Penthouse, Farmhouse etc.

Αναζήτηση

[recent]

About Me

Today's Highlights

Fun & Fashion

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Blogger news

test gia ok

test gia ok

International

Melisa Edwards

Melisa Edwards

Food Critic

Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software.

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, 29/06/2021
 Ματθ. ιστ΄ 13 - 19

Η ομολογία του Πέτρου προς τον Κύριο και η ανταμοιβή της

13 Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 Οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 Λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; 16 Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

13 Στη συνέχεια ο Ιησούς επήγε στα μέρη της Καισαρείας, που λεγόταν «του Φιλίππου». Και εκεί άρχισε να έρωτάει τους μαθητές Του: 

- Ποιός λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, εγώ ο Υιός του Ανθρώπου;

14 Του είπαν:

- Άλλοι λένε, οτι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας· άλλοι ο Ιερεμίας· ή ένας από τους μεγάλους προφήτες.

15 Τους ερώτησε:

-Σείς, ποιός λέτε πως είμαι;

16 Απάντησε ο Σίμων Πέτρος:

-Σύ, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος.

17 Τότε ο Ιησούς στράφηκε σ’ αυτόν και του είπε:

-Είσαι μακάριος Σίμων, υιέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν το βρήκες με τις φυσικές σου δυνάμεις, αλλά σου το απεκάλυψε ο Πατέρας Μου ο Ουράνιος! 18 Και γι’ αυτό σου λέγω: Σύ είσαι Πέτρος· και Εγώ επάνω σ’ αυτήν την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία Μου καί οι πύλες του άδου δεν θα φανούν ποτέ πιο ισχυρές απ’ αυτήν. 19 Και σε σένα θα δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Και ό,τι δέσεις συ στην γή, θα είναι δεμένο και στον ουρανό· και ό,τι λύσεις στη γη, θα είναι λυμένο στον ουρανό.

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου