Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιώς

Μπούρμπαχη 24, 185 43 Πειραιάς,
210 42 03 990,
agiasofiapeiraios@yahoo.gr

Εορτολόγιο

Simply Dummy Text

Archive

Latest video-course

1-tag:Videos-800px-video

Campus

4-tag:Campus-500px-mosaic

About

This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.

Testimonials

3-tag:Testimonials-250px-testimonial

Header Background

Header Background
Header Background Image. Ideal width 1600px with.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Logo

Logo
Logo Image. Ideal width 300px.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Contact Info

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting has been the industry's.

My Recent Works

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Ads block

Banner 728x90px

Courses

6-latest-350px-course

Section Background

Section Background

Search This Blog

ABOUT

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

Φόρμα επικοινωνίας

Janie Doe

Janie Doe

UI Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Richard Roe

Richard Roe

UX Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Social Media Marketing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Branding And Identity

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Something about me

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Στιγμές Ενοριακής Ζωής

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

SEARCH

Popular

SEARCH

Από το Blogger.

Ad Code

Responsive Advertisement

Slider

5/random/slider

Labels

Advertisement

Main Ad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

About

Facebook

BTemplates.com

Comments

Recent Posts

Ad Home

Comments

Featured Posts

Recent Posts

Recent in Sports

Header Ads

Gallery

Top reviews

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

20.000+ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ1.000+ Appartments

Search : Homes, Penthouse, Farmhouse etc.

Αναζήτηση

[recent]

About Me

Today's Highlights

Fun & Fashion

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Blogger news

test gia ok

test gia ok

International

Melisa Edwards

Melisa Edwards

Food Critic

Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο 02/05/2021: ''Ο προαιώνιος Λόγος έρχεται στον κόσμο - Η μαρτυρία του Ιωάννου'' (Κυριακή του Πάσχα)


 


Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή του Πάσχα, 02/05/2021

Ιωάν. α’ 1-17

Ο προαιώνιος Λόγος έρχεται στον κόσμο - Η μαρτυρία του Ιωάννου

1 Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6  Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ  Ἰωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9  Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

1 Όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, ο Λόγος υπήρχε. Ο Λόγος ήταν (και τότε) κοντά στο Θεό. Γιατί ο Λόγος ήταν (και τότε) Θεός. 2 Αυτός και τότε που έγινε η αρχή της δημιουργίας, ήταν κοντά στο Θεό. 3 Όλα δημιουργήθηκαν με τη δική Του ενέργεια· και χωρίς δική Του ενέργεια δεν έγινε τίποτε από όλα όσα εδημιούργησε ο Θεός. 4 Αυτός ήταν η ζωή· και αυτή η ζωή, που πηγάζει από Αυτόν, είναι για τους ανθρώπους το φως· 5 και το Φως αυτό διαλύει το σκοτάδι των ψυχών· και το σκοτάδι, αυτό δεν μπόρεσε να το νικήσει.

6 Ζούσε τότε ένας άνθρωπος, απεσταλμένος του Θεού· το όνομά του ήταν Ιωάννης. 7 Αυτός είχε έλθει να δώσει μαρτυρία, να μας μιλήσει για το Φως· να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ώστε να πιστεύσουν όλοι σε Αυτό. 8 Δεν ήταν αυτός (ο Ιωάννης) το Φως· αυτός ήλθε μόνο για να δώσει μαρτυρία για το Φως· 9 δηλαδή για Εκείνον που ήταν το Φως το Αληθινό, που φωτίζει τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο! 10 Ναι, Αυτός, είχε έλθει τότε στον κόσμο! Ο κόσμος είχε γίνει με τη δική Του ενέργεια! Μα αυτός ο κόσμος, ο δικός Του, δεν Τον κατάλαβε! 11 Είχε έλθει στην ιδιοκτησία Του! Μα οι άνθρωποι, ιδιοκτησία Του και δικοί Του, δεν Τον εδέχτηκαν! 12 Παρ΄ όλα αυτά Εκείνος, σε όσους Τον εδέχθηκαν, έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν τέκνα του Θεού! Και αυτοί ήσαν, εκείνοι που επίστευσαν στο όνομά Του! 13 Αυτοί, όταν επίστευσαν, εγεννήθηκαν (για δεύτερη φορά)· αυτή τη φορά όχι από αίματα (από δύναμη σωματικών οργανισμών)· όχι χάρις σε επιθυμία σαρκική· όχι από επιθυμία ανδρός· αλλά από τον ίδιο το Θεό.

14 Ναι, ο Λόγος έγινε σάρκα! Ναι, έκαμε μια σάρκα ανθρώπινη, σκηνή Του! Και έτσι εμείς (χάρις στην ορατή σε μας σάρκα Του) είδαμε τη Δόξα Του, που είναι η Δόξα που δίνει ο Πατέρας στο Μονογενή Του. Ναι, ο Λόγος ήλθε ανάμεσά μας πλήρης από χάρη και αλήθεια! 

15 Ο Ιωάννης την έδωκε τη μαρτυρία του γι΄ Αυτόν· το βροντοφώναξε· είπε: 

-Αυτός είναι Εκείνος, για τον οποίο σας είχα πει: Εκείνος που θα έλθει μετά από εμένα, είναι πολύ ανώτερος από εμένα, γιατί είναι προγενέστερος από εμένα.

16 Και επειδή Αυτός είναι σε απόλυτο βαθμό πλήρης, εμείς όλοι παίρνουμε από Αυτόν τη μία χάρη μετά την άλλη! 17 Μην ξεχνάς ότι δια του Μωυσέως μας εδόθη ο Νόμος· ενώ δια του Ιησού Χριστού έγινε κτήμα μας η χάρη και η αλήθεια.

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου