Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

... οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου