Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ὑπουργικό ρουσφέτι (διήγημα)

Περπατοῦσε στούς δρόμους τῆς μικρῆς ἐπαρχιακῆς πόλης κάπου στή βόρεια Ἑλλάδα καί σκεφτόταν τήν αὐριανή ἐπίσκεψη στόν ὑπουργό. Τήν συνάντηση εἶχε κλείσει κοινός τους φίλος. Ὁ ἀξιότιμος κύριος ὑπουργός εἶχε ἔλθει ἐδῶ καί δύο μέρες στήν γραφική μας πόλη γιά νά δεῖ ὁρισμένους γνωστούς καί φίλους του καί γιά νά διοργανώσει τήν καθιερωμένη πλέον προεκλογική ἐξόρμηση.

Οἱ ἐκλογές εἶχαν ὁριστεῖ γιά τόν ἑπόμενο μῆνα. Ὁ κύριος ὑπουργός ἐκλεγόταν στήν ἐκλογική περιφέρεια πού ἀνῆκε ἡ πόλη μας ἀνελιπῶς ἐδῶ καί δύο δεκαετίες.

Κατά βάθος δέν ἤθελε νά πάει καί νά ρίξει τά μοῦτρα του σ᾽ἕναν ἄγνωστο γι᾽ αὐτόν. Εἶχε μάλιστα πληροφορηθεῖ ἀπό ὁρισμένες κακιές γλῶσσες, ὅτι ὁ ἀξιότιμος κύριος ὑπουργός ἔταζε λαγούς μέ πετραχήλια σέ ἀνάλογες μέ τή δική του περιπτώσεις, ὅμως σέ δύο, τό πολύ σέ τρεῖς ἀπό αὐτές τίς περιπτώσεις ἐξεπλήρωνε τίς ὑποσχέσεις του στό ἀκέραιο! Καί οἱ δύο ἤ τρεῖς αὐτές περιπτώσεις ἀφοροῦσαν σέ ἀνθρώπους πού ἤ ἦταν πολύ γνωστοί του ἤ εἶχαν οἱ ἴδιοι μπάρμπα στήν Κορώνη, κατά τόν θυμόσοφο λαό. «Γιατί λοιπόν νά ἐνδιαφερθεῖ γιά μένα;» ἀναρωτιόταν.

Ὅμως ἡ σύζυγός του ἡ κυρία Μαργαρίτα - ἡ ὁποία σημειωτέον εἶχε τελειώσει τό πάλαι ποτέ ὀκτατάξιο Γυμνάσιο- τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι ἔχει σοβαρότατες ἐνδείξεις ­- γιά νά μήν ποῦμε ἀποδείξεις ­- ὅτι ὁ κύριος ὑπουργός θά ἐξεπλήρωνε τό δίκαιο αἴτημα (ρουσφέτι) γιά τόν πολυπόθητο διορισμό τῆς μονάκριβης θυγατέρας τους. Εἶχε διαμεσολαβήσει μάλιστα - ὅπως τοῦ ἔλεγε μέ καμάρι- καί ἡ ἐξαδέρφη της ἡ Μάρθα – πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου ἐκείνη, βλέπεις-, ἡ ὁποία ἤξερε πολύ καλά τόν ὑπουργό.

Ἡ κυρία Μαργαρίτα προσπαθοῦσε νά πείσει μέ σοβαρά ἐπιχειρήματα τόν σύζυγό της τόν Ὀρέστη, ὅτι ἔπρεπε κι ἐκεῖνος νά βοηθήσει λιγουλάκι τόν κύριο ὑπουργό. Πῶς; Μέ τό νά τοῦ ἐξασφαλίσει ἱκανό ἀριθμό ψήφοφόρων ἀπό φίλους καί γνωστούς του. «Διορισμό θά μᾶς κάνει ὁ ἄνθρωπος, ἐμεῖς νά φανοῦμε ἀχάριστοι;» τοῦ ἔλεγε μέ ἔμφαση. «Πρόσεξε ὅμως», πρόσθετε, «ἐάν δέν κάνεις κι ἐσύ τόν ἀπαιτούμενο προεκλογικό ἀγώνα γιά χάρη τοῦ ὑπουργοῦ μας, νά ξέρεις ὅτι ἐκεῖνος θά τό μάθει, γιατί ἔχει στό χέρι του ἔγκυρους μηχανισμούς πληροφόρησης στήν πόλη μας καί θά ἐξακριβώσει ἐάν κι ἐμεῖς τόν βοηθήσαμε ἤ ὄχι».

Ὅταν λοιπόν ὁ κ. Ὀρέστης ἔφτασε στό σπίτι του μετά τόν νυχτερινό του περίπατο, τόν ἀνέμενε ἡ κυρία Μαργαρίτα – κοινῶς τοῦ την εἶχε στημένη!- μέ ὕφος ἐπιτακτικό καί διαθέσεις ἄγριες. θέλοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο νά ἐξασφαλίσει τήν πολυπόθητη συγκατάθεση τοῦ συζύγου της. Βέβαια, ἤξερε ὅτι αὐτός ὁ τρόπος δέν εἶναι ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος γιά μία γυναῖκα, ἀλλά νά, μάνα εἶναι κι αὐτή καί ὀφείλει νά ἐξασφαλίσει τή θυγατέρα της. Ὅταν ὁ κύριος Ὀρέστης ἀντίκρυσε τίς ἄγριες διαθέσεις τῆς κυρίας Μαργαρίτας, τῆς ἔριξε ἕνα γλυκό χαμόγελο καί τήν καθησύχασε λέγοντάς της ὅτι αὔριο στίς δέκα ἀκριβῶς τό πρωί θά συναντοῦσε τόν κύριο ὑπουργό.

Ὁ κύριος Ὀρέστης σηκώθηκε τήν ἄλλη μέρα πολύ νωρίς τό πρωί μέ ἕνα ἀσυνήθιστο κέφι. Πῆρε τό πλούσιο πρωϊνό πού τοῦ εἶχε ἑτοιμάσει ἡ κυρία Μαργαρίτα, ντύθηκε, πλύθηκε, στολίστηκε καί ἔφυγε γρήγορα γρήγορα γιά νά εἶναι ἕτοιμος γιά τήν προκαθορισμένη συνάντηση μέ τόν ὑπουργό.

Ἐπειδή ὅμως ὁ κύριος Ὀρέστης εἶναι ἀπό τούς τύπους πού δέν τοῦ ἀρέσουν οἱ ἐκβιασμοί καί οἱ πιέσεις - ἰδίως ὅταν προέρχονται κι ἀπό τήν σύζυγό του- καί ἐπειδή ἀπό χαρακτῆρος δέν ἀρέσκεται σέ ὑποκλίσεις σέ ὑπουργούς – καθώς πήγαινε νά συναντήσει τόν ὑπουργό – δύο στενά πρίν τόν προκαθορισμένο τόπο συνάντησης, στρίβει στήν ὁδό Ἀγαμέμνονος. Ἡ ἀπόφαση εἶχε ληφθεῖ. Σέ δύο λεπτά φτάνει στό φημισμένο ζαχαροπλαστεῖο, τό «Τέλειον». Ἐκεῖ παρήγγειλε τήν ἀγαπημένη του πάστα, τή serano, καί φρόντισε νά τήν καταβροχθήσει καταλλήλως.

Ἀρκετή ὥρα μετά γύρισε στό σπίτι. Βρῆκε τήν κυρία Μαργαρίτα νά ἀγωνιᾶ νά μάθει τά νέα ἀπό τήν ὑψηλή συνάντηση πού εἶχε ὁ σύζυγός της μέ τόν κ. ὑπουργό. «Ὅλα πῆγαν τέλεια» τῆς εἶπε! «Εἶμαι πέρα ὡς πέρα σίγουρος ὅτι κύριος ὑπουργός θά κάνει τό πᾶν γιά νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημά μας. Μπορεῖς νά κοιμᾶσαι ἥσυχη, Μαργαριτούλα μου» πρόσθεσε καί τῆς ἔδωσε ἕνα ἐγκάρδιο φιλί, δείχνοντάς της μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν μεγάλη του ἱκανοποίηση.«Ἄ, μήν τό ξεχάσω, καλή μου. Πᾶρε αὐτά τά πανέμορφα σοκολατάκια. Στά στέλνει ὁ κύριος ὑπουργός μέ τούς φιλικούς χαιρετισμούς του», εἶπε ὁ κύριος Ὀρέστης καί πῆγε στήν κουζίνα νά γευτεῖ τό ἐπιμελημένο γεῦμα πού τοῦ εἶχε ἑτοιμάσει ἡ κυρία Μαργαρίτα.

Ἤθελε, βλέπετε, μέ αὐτόν τόν τρόπο νά τόν εὐχαριστήσει πού μέ τόση προθυμία ἀνταποκρίθηκε στό ἐπίμονο αἴτημά της...


π. Σταῦρος Τρικαλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου