Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ὄντως «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» ἀνέτειλε σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων συνίσταται στό γεγονόςὅτι σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπέφυγε τόν κίνδυνο τοῦ ἐξανατολισμοῦ, δηλ. τῶν αἱρέσεων ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀπό ἰουδαϊκές καί ἰσλαμικές ἐπιρροές. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας εἶχε τίς ρίζες της στόν Ἰσλαμισμό καί τόν Ἰουδαϊσμό, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνεικονικές θρησκεῖες, δέν ἔχουν εἰκόνες. Οἱ εἰκονομάχοι προσπάθησαν νά περάσουν τό μένος τους ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων μέσα στήν πίστη μας, τήν ἁγία Ὀρθοδοξία.

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Περί Ακαθίστου Ύμνου

Μπήκαμε από καιρό στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Περίοδος Νηστείας και περίοδος των Χαιρετισμών. Εκατομμύρια πιστοί σε όλο τον κόσμο θα κατακλύσουν τις Παρασκευές τις Εκκλησίες για να δηλώσουν την αγάπη τους στην Παναγία και να αποδώσουν τιμές στο Πρόσωπό της.

Τι είναι οι Χαιρετισμοί
Οι Χαιρετισμοί στην Παναγία είναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά κείμενα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα της Βυζαντινής υμνογραφίας. Από τεχνικής πλευράς ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ένα Κοντάκιο (εισαγωγή,προοίμιο του εκκλησιαστικού ύμνου που ακολουθεί). Ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Μαρτίου 2015 (Της Ορθοδοξίας)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(῾Εβρ. ια´ 24-26, 32-40)

Αδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; ᾿Επιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ,

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Το Αλφαβητάρι της Αρετής

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Άρχιζε πάντα απ’ το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του

Βίου το κέρδος είν’ αυτό: τη μέρα σου καλά να τελειώνεις

Γνώριζε όλα τα καλά έργα των δικαίων

Δεινόν το να πεινάει κανείς, μα φοβερότερος ο πλούτος ο παράνομος

Ευεργετείς; Μάθε λοιπόν πως το Θεό μιμείσαι.

Ζήτα απ’ το Θεό να

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Εορτή της Α' και Β' ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την εορτή της Α' και Β' ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Όταν ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, η Τιμία Κεφαλή του τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο από όστρακο όπου και το έκρυψαν στην κατοικία του Ηρώδη. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αγιος Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών, (οι οποίοι είχαν φύγει για τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν το τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού), λέγοντάς τους το σημείο όπου βρίσκεται η Τιμία Κεφαλή του.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ο Άγιος Παϊσιος για την Μ.Σαρακοστή

-Γέροντα, πῶς θά μπορέσω τὴν Σαρακοστὴ νὰ ἀγωνισθῶ περισσότερο στὴν ἐγκράτεια;

-Οἱ κοσμικοὶ τώρα τὴν Σαρακοστὴ προσέχουν κατὰ κάποιον τρόπο τὴν ἐγκράτεια, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ πάντα πρέπει νὰ προσέχουμε. Τὸ κυριώτερο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ προσέξει κανεὶς εἶναι τὰ ψυχικά πάθη καὶ μετὰ τὰ σωματικά. Γιατί, ἂν δώσει προτεραιότητα στὴ σωματικὴ ἄσκηση καὶ δὲν κάνει ἀγώνα, γιὰ νὰ ξεριζωθοῦν τὰ ψυχικὰ πάθη, τίποτε δὲν κάνει.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ Ἀδάμ, ἡ πτώση του καί ὁ νέος Ἀδάμ

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη 
Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα σύνολο θεόπνευστων βιβλίων τά ὁποία ὅσο καί νά τά μελετᾶς κάτι καινούργιο ἔχουν νά σοῦ ποῦν. Τόσο ἡ Παλαιά ὅσο καί ἡ Καινή Διαθήκη μιλοῦν γιά τόν Χριστό, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μέσα στά μέρη αὐτά τῆς θείας ἀποκαλύψεως, μιά λέξη, μιά πρόταση, μιά περικοπή κρύβει πολλά καί σημαντικά νοήματα πού ἀφοροῦν ὅλους τούς χριστιανούς.

Η αμαρτία είναι τραύμα, η μετάνοια φάρμακο

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Όπως ακριβώς δηλαδή για το σώμα υπάρχουν τραύματα και φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχουν αμαρτήματα και μετάνοια, αλλά η αμαρτία έχει τη ντροπή, ενώ η μετάνοια έχει την παρρησία.

Πρόσεξες αυτό που λέω;
Την τάξη την αντέστρεψε ο σατανάς κι έδωσε την παρρησία στην αμαρτία και την ντροπή στη μετάνοια, γιατί γνωρίζει πως αν ντραπεί, αποφεύγει την αμαρτία.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Να αγωνισθούμε για να αγνίσουμε την ψυχή μας

Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά

Εισήλθαμε και ζούμε το άγιο και ψυχοσωτήριο Τριώδιο. Ήδη ολοκληρώνεται το προπαρασκευαστικό στάδιο, το οποίο άρχισε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει την Κυριακή της Τυρινής, δηλαδή σήμερα. Από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αρχίζει η πιο κατανυκτική περίοδος του λειτουργικού μας έτους και εορτολογίου.

Ας Του δώσουμε λίγο χρόνο... για εμάς.


Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2015 (Κυριακή της Τυρινής)

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
(Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4)

Ἀδελφοί, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ᾿Αποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ῾Ως ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν,

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Άξιες Νικήτριες...

Το Κατηχητικό Τμήμα Κατωτέρου Κοριτσιών κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο για το καλύτερο Τραγούδι στον 8ο Διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Τομέας Νεότητος της Ενορίας μας.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση γονέων, στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού μας, πρωτ. Χρήστος Ρισάνος.

Ακολουθεί μικρό φωτογραφικό υλικό από την μεγάλη βραδιά και σύντομα θα αναρτηθούν περισσότερες λεπτομέρειες και video.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Την Πέμπτη η Εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Φωκίδος Αθηναγόρα

Εκοιμήθη το απόγευμα της Δευτέρας σε ηλικία 83 ετών ο Μητροπολίτης πρώην Φωκίδος Αθηναγόρας.
Το σκήνωμά του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, ενώ την Πέμπτη το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία. Θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός στην ιερά Μονή Προφήτη Ηλία.

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας - κατά κόσμον Νικόλαος Ζακόπουλος - γεννήθηκε στον Αμάραντο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων το 1931.
Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1956. Το 1967 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης,

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ευχή και κάθαρση από τα πάθη!

Του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου

Όπως λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάτι ανάλογο απαιτείται και για τις ψυχικές ασθένειες των πολλών μας παθών.

Άρα, δεν επιτυγχάνεται η κάθαρσις από την τυραννία των παθών και από την εξουσία του διαβόλου χωρίς την βοήθεια του Ιησού Χριστού, αφού ο Ίδιος το λέει: «Χωρὶς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Γι’ αυτό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», παντού και πάντοτε.

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

«Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πρός μοναχό Θεόδωρο» - κατανόηση καί ἀγάπη στόν πληγωμένο

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη

Ὁ χαρακτηρισμός Χρυσόστομος γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη, τόν πατέρα καί διδάσκαλο καί δεινό ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐπιβεβαιώνεται κάθε φορά πού κάποιος ἐγκύπτει στά συγγράμματά του. Ὑπάρχει στήν σειρά τῆς ΕΠΕ, στόν εἰκοστό ὄγδοο τόμο, μιά ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ πατρός πρός κάποιον μοναχό Θεόδωρο, ἡ ὁποία μᾶς φανερώνει ἐκτός τῶν ἄλλων πολλά στοιχεία ἀκόμη καί γιά τόν χαρακτήρα τοῦ Χρυσοστόμου. Πρόκειται οὐσιαστικά γιά μιά ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου σέ ἕναν μοναχό πού ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό κοινόβιό του ἐξαιτίας τῆς ἀπογοήτευσής του, πού προκλήθηκε ἀπό τή διάπραξη κάποιου ἁμαρτήματος. Τό ἁμάρτημα βεβαίως δέν ἀναφέρεται στήν ἐπιστολή γιατί ἄλλωστε δέν χρειάζεται νά γίνει γνωστό.

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015 (Της Απόκρεω)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(Α´ Κορ. η΄8 – θ΄2)

Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.
Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ποιμαντρική Εγκύκλιος Σεβ.Μητρ.Πειραιώς για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εἰσερχόμενοι στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ οἱ ὕμνοι τοῦ Τριωδίου, ἰδιαίτερα κατὰ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς περιόδου, προβάλλουν τὴ νηστεία ὡς τὸν πλέον κατάλληλο τρόπο γιὰ νὰ ἐνστερνιστεῖ καὶ νὰ βιώσει ὁ πιστὸς τὴν ποθητὴ μετάνοια.

Ζώντας ὅμως σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἡ ἄνεση καὶ ἡ εὐκολία ἔχουν καταστεῖ μέτρα ἀπόλυτά του βίου μας, τὸ αἴτημα τῆς νηστείας συχνὰ προκαλεῖ ἀμηχανία ἀκόμα καὶ στοὺς ἴδιους τους χριστιανούς.

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

3ο Φεστιβάλ Χορωδιών από το Γραφείο Νεότητος της Ι.Μ.Πειραιώς

Το 3ο κατά σειρά Φεστιβάλ Χορωδιών, διοργανώνει το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αυτό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, στην αίθουσα Εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεώς μας.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Μητροπολίτης Πειραιώς: «Αυτός ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στηρίζεται στη χάρη του Θεού»

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για τους παραγωγούς και συνεργάτες του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία», ευλόγησε χθες Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ.

Εξ αρχής ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά και τη συγκίνησή του για τις Ευλογίες που μας χαρίζει ο Θεός, διατυπώνοντας παράλληλα και τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του Ραδιοφωνικού Σταθμού «για αυτήν την

Ιερά Αγρυπνία σήμερα στο Ναό μας

Στις 8:30 θα αρχίσει στο Ναό μας η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Στο Ναό μας υπάρχει τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου, το οποίο θα τεθεί σε προσκύνηση προς Αγιασμό των πιστών.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου

Ἅγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἰδού εὐαγγέλιο πού ἀφορᾶ στό νοῦ καί τό σῶμα τοῦ καθενός μας. Εἶναι τό εὐαγγέλιο τῆς εὐσπλαχνίας. Εἶναι ἡ θαυμαστή παραβολή τοῦ Σωτῆρος, στήν ὁποία ἀπεικονίζεται ὁλόκληρη ἡ ζωή μας. Ἡ δική μου, ἡ δική σου, τοῦ καθενός ἀνθρωπίνου ὄντος ἐπάνω στήν γῆ. Ὅλους τούς ἀφορᾶ τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ὅλους.

Ὁ ἄνθρωπος! Αὐτός ὁ θεϊκός πλοῦτος ἐπάνω στήν γῆ! Κύτταξε τό σῶμα του, τό μάτι, τό αὐτί, τήν γλώσσα. Τί θαυμαστός πλοῦτος. Τό μάτι! Ὑπάρχει τίποτε πιό τέλειο πού νά ἠμπορῇ ὁ ἄνθρωπος νά ἐπινοήσῃ σ’ αὐτόν τόν κόσμο; Κι ὅμως, τό μάτι αὐτό τό ἐδημιούργησε ὁ Κύριος, ὅπως καί τήν ψυχή καί τό σῶμα.

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Στιχηρό Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Σαββάτου Ἀσώτου

«Ἐπιγνῶμεν ἀδελφοί, τοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν, τόν γάρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας, πρός τήν πατρικήν ἑστίαν ἀναδραμόντα Ἄσωτον Υἱόν ὁ πανάγαθος Πατήρ, προϋπαντήσας ἀσπάζεται, καί πάλιν τῆς οἰκείας δόξης, χαρίζεται, τά γνωρίσματα, καί μυστικήν τοῖς ἄνω ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, θύων τόν μόσχον τόν σιτευτόν, ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τῷ τε θύσαντι φιλανθρώπῳ Πατρί, καί τῷ ἐνδόξῳ θύματι, τῷ Σωτήρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.»

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση:

Η Προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής!

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

To πρώτο και κύριο που έχουμε να πούμε για την προσευχή είναι ότι όποιος προσεύχεται συνομιλεί με το Θεό.

Τι θα πει να είσαι άνθρωπος και να μιλάς στο Θεό ποιος δεν το ξέρει. Να εκφράσει όμως με λόγια αυτή την τιμή κανείς δεν το μπορεί.

Η προσευχή σε χωρίζει από τα άλογα ζώα και σε ενώνει με τους αγγέλους.

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ για την ορκωμοσία

Ἡ διαβεβαίωση στήν τιμή καί τήν συνείδηση του, τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του καί ἡ μή ὁρκοδοσία του ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἶναι μία ἀπόλυτα συνεπής στάση στήν δεδηλωμένη ἀθεΐα του, πού δημοσίᾳ καί πρό τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας εἶχε γνωστοποιηθεῖ.

Ἄλλωστε καί ἡ διά συμφώνου συμβίωσης σύναψη δικαιοπρακτικῆς οἰκογενείας καί ἡ πολιτική ὀνοματοδοσία τῶν δύο τέκνων του, ὅπως ἡ γνωστή δημοσιογράφος κ. Λουλέ μέ κείμενα της παρουσίασε, μέ σύνθετα ὀνόματα ἐκ τῶν ὁποίων τό δεύτερο προέρχεται ἀπό τό

Πανηγυρικός Εορτασμός Αγίου Παρθενίου στην Ενορία μας

Η Μνήμη του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των Καρκινοπαθών, θα τιμηθεί Πανηγυρικά στην Ενορία μας, όπου φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 5:00 το απόγευμα θα ψαλλούν ο Εσπερινός και οι Χαιρετισμοί προς τον Άγιο Παρθένιο. Αύριο Σάββατο, στις 7:00 το πρωί θα ψαλλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.

Και τις δύο ημέρες θα τεθεί προς Προσκύνημα τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

Εορτή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου

Ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας γεννήθηκε ή το 810 μ.Χ. ή το 820 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και πλούσια οικογένεια, που αγωνίστηκε για την τιμή και προσκύνηση των Ιερών Εικόνων. Οι γονείς του ήταν ο Άγιος Σέργιος και η Ειρήνη όπου και καταδιώχθηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου.

Ο Άγιος Σέργιος ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ταρασίου. Ο Άγιος Φώτιος διέπρεψε πρώτα στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα. Όταν με εντολή του αυτοκράτορα απομακρύνθηκε βιαίως από τον πατριαρχικό θρόνο ο

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2015 (Ασώτου)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(Α´ Κορ. στ´ 12-20)

Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

«...θανάτω θάνατον πατήσας...»

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χονγκ Κονγκ κ.Νεκταρίου

Την ώρα της θείας Λειτουργίας την είδα να κάθεται σε μία γωνιά του ναού. Δεν έρχεται συχνά. Μένει πολύ μακριά και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα μέρη της δεν της επιτρέπουν να έχει την ευκαιρία να εκκλησιάζεται συχνά. Όσες φορές καταφέρνει να έρθει, το πρόσωπό της ακτινοβολεί από χαρά. Σήμερα όμως

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Αποφυλακίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κ.Ιωάννης

Αποφυλακίστηκε σήμερα το απόγευμα, με περιοριστικούς όρους, ο προκαθήμενος της «Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας» Ιωάννης.

Το εφετείο των Σκοπίων απέρριψε την προσφυγή της εισαγγελίας που ζητούσε να ακυρωθεί η πρωτοβάθμια απόφαση για την αποφυλάκιση του Ιωάννη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ιωάννης αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από τρία χρόνια στις φυλακές των Σκοπίων.

Το Πρωτοδικείο των Σκοπίων πριν από τρεις εβδομάδες είχε κάνει αποδεκτό αίτημα του Συμβουλίου Φυλακών των Σκοπίων για την αποφυλάκιση του Ιωάννη λόγω υποδειγματικής

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὸ γεγονὸς τῆς Ὑπαπαντῆς, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ β’ κεφάλαιο τὸ Εὐαγγελίου του, συνέβη σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο, ἂν τὸ πρῶτο παιδὶ τῆς οἰκογένειας ἦταν ἀγόρι, ἀφιερωνόταν στὸν Θεὸ καὶ συγχρόνως προσφερόταν γιὰ θυσία ἕνας ἀμνὸς ἢ ἕνα ζευγάρι τρυγόνια ἢ δυὸ μικρὰ περιστέρια.
Τὸ γράμμα τῶν ἐντολῶν αὐτῶν πληροῦντες ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παρθένος Μαρία, ἀνῆλθαν τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, γιὰ νὰ προσφέρουν τὸν Ἰησοῦ στὸν Θεὸ καὶ νὰ δώσουν τὴν θυσία περὶ καθαρισμοῦ.