Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, για την Έναρξη της νέας Κατηχητικής Χρονιάς


Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἦταν 12 ἐτῶν, βρέθηκε μαζὶ μὲ τὸ δίκαιο Ἰωσὴφ καὶ τὴν Παναγία μητέρα του στὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἦταν ὁ κόσμος πολὺς στὴ γιορτή, μεγάλοι μὰ καὶ παιδιά, κι ὅλοι δόξαζαν τὸν Θεὸ καὶ χαίρονταν γιατί ἐκεῖ στὸ Ναὸ συνάντησαν συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ πρόσωπα ἀγαπημένα.

Ὅταν ἡ γιορτὴ σχόλασε, ἄρχισε ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος νὰ ὁδοιπορεῖ πρὸς τὸν τόπο του ὁ καθένας. Οἱ μεγάλοι προχωροῦσαν σὲ παρέες καὶ συζητοῦσαν αὐτὰ ποὺ οἱ μεγάλοι συζητοῦν, ἐνῶ τὰ παιδιὰ ἔτρεχαν καὶ ἔπαιζαν ὅλα μαζί. Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παναγία εἶχαν πολὺ ὥρα νὰ δοῦν τὸν μικρὸ Ἰησοῦ καὶ γι’ αὐτὸ ἄρχισαν νὰ τὸν ψάχνουν. Ρωτοῦσαν ἀπὸ ἐδῶ, ρωτοῦσαν ἀπὸ ἐκεῖ, ὅμως κανένας δὲν εἶχε δεῖ τὸ παιδί. Τότε ἀποφάσισαν νὰ γυρίσουν πίσω στὰ Ἱεροσόλυμα. Γεμάτοι ἀγωνία ἄρχισαν καὶ ἐκεῖ τὴν ἀναζήτηση χωρὶς ὅμως νὰ καταφέρουν νὰ βροῦν τὸν μικρὸ Χριστό. Στὸ τέλος, ὅταν πλέον ἄρχισαν νὰ χάνουν τὶς ἐλπίδες τους, κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ Ναό. Ἐκεῖ βρῆκαν τὸν Ἰησοῦ νὰ κάθεται ἀνάμεσα στοὺς διδασκάλους τοῦ Ἰσραήλ, καὶ νὰ συζητᾶ μαζί τους καὶ νὰ τοὺς ρωτᾶ, καὶ νὰ ἀπαντᾶ καὶ ἐκεῖνος στὰ δικά τους λόγια κι ἐρωτήματα. Κι ἦταν τέτοιες οἱ ἀποκρίσεις τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὅλοι θαύμαζαν γιὰ τὴν σοφία καὶ τὴν σύνεσή του.

Θυμηθήκαμε αὐτὴ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση, ἀγαπητά μου παιδιά, σήμερα κατὰ τὸν ἁγιασμὸ ἐνάρξεως τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ τῶν ἐνοριακῶν συντροφιῶν, γιατί τὸ ἀνάγνωσμα τοῦτο μας ἐξηγεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τί καλούμαστε νὰ κάνουμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἐρχόμαστε στίς νεανικές συναντήσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ μιμηθοῦμε τὸν δωδεκάχρονο Χριστό:

Δηλαδή νὰ ὁδηγήσουμε καὶ ἐμεῖς τὰ βήματά μας στὸ Ναὸ ὅπως Ἐκεῖνος, γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ ποὺ κάθε Κυριακὴ γίνεται στὶς ἐκκλησιές μας, γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὴ θεία Λειτουργία. Νὰ πᾶμε μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς μας, κι ἂν ἐκεῖνοι δὲν μποροῦν – γιατί δυστυχῶς οἱ μεγάλοι πολλὲς φορές, πνιγμένοι ἀπὸ τὰ καθημερινὰ προβλήματα, δὲν μπορούν– νὰ ἀκολουθήσουμε τοὺς κατηχητές μας στὸ Ναό, νὰ προσευχηθοῦμε καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ κοινωνήσουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου.

Νὰ ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς ἐκείνη τὴν καλή ἐπιλογή ὅπως Ἐκεῖνος, νὰ ἀφήσουμε δηλαδὴ γιὰ λίγες ὧρες τοὺς γονεῖς μας, τοὺς φίλους μας, τὰ παιχνίδια μας καὶ νὰ πᾶμε στὴν κατηχητικὴ συντροφιά, γιὰ νὰ διδαχθοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ γνωρίσουμε τοὺς βίους τῶν ἁγίων μας, γιὰ νὰ μάθουμε πὼς πρέπει νὰ ζοῦμε, γιὰ νὰ συναντήσουμε καὶ ἄλλα παιδιὰ μὲ ἀνησυχίες καὶ προβληματισμοὺς καὶ νὰ συνδεθοῦμε ὅλοι μαζὶ στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησία μας.

Νὰ συζητήσουμε καὶ ἐμεῖς ὅπως καὶ Ἐκεῖνος, μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ μὲ τοὺς κατηχητές μας γιὰ ὅσα μας ἀπασχολοῦν, γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ἡλικίας μας, γιὰ τὰ ἐρωτήματά μας καὶ τὶς ἀντιρρήσεις μας, καὶ νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διασώζει μέσα στοὺς αἰῶνες τὴν σοφία καὶ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε θὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὶς φτωχές μας δυνάμεις δάσκαλοι καὶ ἀπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς γονεῖς μας, τοὺς συμμαθητές μας, τοὺς φίλους μας, γιὰ τὸν κόσμο ὅλο.

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ Χριστός, τὸ νέο παιδίον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, διδάσκει στὸ Ναό, καὶ καλεῖ ὅλα τὰ παιδιά, ὅλους τους νέους νὰ τὸν συναντήσουν, νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο του, νὰ χαροῦν μὲ τὴν παρουσία του, νὰ τὸν Κοινωνήσουν καὶ νὰ γίνουν ἕνα μὲ Ἐκεῖνον. Εὐχόμαστε νὰ μὴν λείψει κανεὶς ἀπὸ τοῦτο τὸ κάλεσμα. 

Καλὴ ἀρχή, καλὴ καὶ εὐλογημένη πορεία.


Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Πειραιῶς Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου